Priser

PAKKE 1:

Pr. måned
Staldleje inkl. foder, wrap og op til 6 pakker spåner pr. måned, ud- og indlukning på fold alle hverdage: kr 3.875,00

PAKKE 2 :

Som pakke 1 men med 4 kg ekstra wrap: kr 4.175,00

ANDRE YDELSER:

Ekstra spåner – pr. pakke kr 85,00
Ekstra hø/wrap – pr. ekstra kg dagligt kr 75,00
Fold ordning – udenfor turnus kr 200,00
Klokker/gamacher – af eller på *) kr 100,00
Klokker eller gamacher – af og på *) kr 200,00
Klokker og gamacher – af og på *) kr 300,00
Udmugning – hverdage kr 500,00
Solo fold – alle dage kr 400,00
*) hverdage – øvrigt udstyr efter særlig aftale
Vi kan også tilbyde udmugning på enkelt dage efter aftale.
Alle priser er opgivet inkl. moms.